Częste pytania

Jaka jest skuteczność badań prenatalnych w wykrywaniu Wrodzonych Wad Serca (WWS)?
Wykrywalność (ang. Detection Rate=DR) WWS przed urodzeniem osiąga średnio 30-40%. Według największego zestawienia amerykańskiego średnio DR wynosiła 34% w okresie 10-letniego badania pacjentów urodzonych w USA w latach 2006-2012. Według tego badania DR wzrosła z 26% w 2006 do 42% w 2012 roku. Jednak w medycynie uważa się metody przesiewowe za skuteczne jeśli DR jest powyżej 70%.
Czy jest ważne wykrywanie WWS przed urodzeniem?
Tak. WWS są drugą po wcześniactwie przyczyną umieralności noworodków po urodzeniu. Wychwycenie WWS przed urodzeniem pozwala na zapewnienie porodu ciężarnej w szpitalu mogącym zabezpieczyć i rozpocząć leczenie WWS. Wyspecjalizowanych ośrodków w tym zakresie jest jednak niewiele i stąd istnieje konieczność zaplanowania porodu dziecka z WWS.
W jakich dziedzinach VR zyskał uznanie jako skuteczna metoda edukacyjna?
Inne profesjonalne zastosowania VR to m.in.:
  • symulatory lotnicze, kolejowe;
  • wizualizacje architektoniczne i profesjonalne narzędzia projektowe;
  • aplikacje terapeutyczne (np. w terapii ekspozycyjnej);
  • symulacje procedur ratowania życia;
  • dla symulacji pracy astronautów;
  • dla symulacji zachowań przy zagrożeniach takich jak np. pożar;
“Natrafienie na wadę wrodzoną serca u płodu podczas rutynowego przesiewowego badania USG u ciężarnej jest sytuacją stresującą lekarza.” Może on łatwo spanikować i popełnić błąd, który ma bardzo poważne konsekwencje. Dlatego symulowanie takich sytuacji ma olbrzymie znaczenie zarówno dla lekarzy mało doświadczonych jak i zaawansowanych. Ci drudzy mogą sprawdzić swoją szybkość zachowania diagnostycznego w takiej sytuacji.